Dostępne kursy

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE:

Czas dostępu do konta: 15,30,90 dni.

Czas trwania szkolenia: 24 godz.

Treści podzielone tematy i testy (każdy test należy obowiązkowo zaliczyć, aby móc przejść do następnego tematu),

UWAGA: szkolenie e-learningowe nie obejmuje 4 godz. pierwszej pomocy, 1 godz. ćwiczeń i 1 godz. wykłądów. Zajęcia te muszą być przeprowadzone w sali wykłądowej wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.


KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA E-KURS PRAWA JAZDY KAT. B?
Osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat,
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. przebywa na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdym roku lub przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy,
 4. posiada: numer PKK, dostęp do komputera i internetu oraz adres e-mail.

DO CZEGO UPRAWNIA PRAWO JAZDY KAT. B?
Do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 2. pojazdem, o którym mowa wyżej, z przyczepą lekką,
 3. pojazdem, o którym mowa w punkcie 1, z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
 4. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM (czyli motorowerem i czterokołowcem lekkim, tzw. quadem),
 5. dodatkowo na terytorium RP: ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE:

Czas dostępu do konta: 15,30,90 dni.

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Treści podzielone tematy i testy (każdy test należy obowiązkowo zaliczyć, aby móc przejść do następnego tematu),

UWAGA: szkolenie e-learningowe nie obejmuje 1 godz. pierwszej pomocy, 1 godz. ćwiczeń i 2 godz. wykłądów. Zajęcia te muszą być przeprowadzone w sali wykłądowej wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.

KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA E-KURS PRAWA JAZDY KAT. C?

Osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat lub jeśli uzyskała kwalifikację wstępną dla pojazdów kat. C i C+E – 18 lat,
 2. posiada prawo jazdy kat. B lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B,
 3. zyskała orzeczenie:
  a. lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  b. psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 4. przebywa na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdym roku lub przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy,
 5. posiada: numer PKK, dostęp do komputera i internetu oraz adres e-mail.

DO CZEGO UPRAWNIA PRAWO JAZDY KAT. C?

Do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu,
 2. pojazdem, o którym mowa wyżej, z przyczepą lekką,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM (czyli motorowerem i czterokołowcem lekkim, tzw. quadem),
 4. dodatkowo na terytorium RP: ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE:
Czas dostępu do konta: 15,30,90 dni.

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Treści podzielone na tematy i testy (każdy test należy obowiązkowo zaliczyć, aby móc przejść do następnego tematu),

UWAGA: szkolenie e-learningowe nie obejmuje 1 godz. pierwszej pomocy, 1 godz. ćwiczeń i 2 godzin wykłądów. Zajęcia te muszą być przeprowadzone w sali wykładowej wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.

KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA E-KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E?
Osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat lub jeśli uzyskała kwalifikację wstępna dla pojazdów kat. C i C+E – 18 lat,
 2. posiada prawo jazdy kat. C, lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. C
 3. uzyskała orzeczenie:
  a. lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  b. psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 4. przebywa na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdym roku lub przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy,
 5. posiada: numer PKK, dostęp do komputera i internetu oraz adres e-mail.

DO CZEGO UPRAWNIA PRAWO JAZDY KAT. C+E?
Do kierowania:

 1. pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami),
 2. zespołem pojazdów określonym w kategorii prawa jazdy kat. B+E, a jeśli osoba szkolona dodatkowo posiada prawo jazdy kat. D – to może kierować również zespołem pojazdów określonych w kat. D+E,
 3. dodatkowo na terytorium RP: zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE:
Czas dostępu do konta: 15,30,90 dni.

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Treści podzielone na tematy i testy (każdy test należy obowiązkowo zaliczyć, aby móc przejść do następnego tematu),

UWAGA: szkolenie e-learningowe nie obejmuje 1 godz. pierwszej pomocy, 1 godz. ćwiczeń i 2 godz. wykładów. Zajęcia te muszą być przeprowadzone w sali wykładowej wybranego Ośrodka Szkoleni Kierowców.

KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA E-KURS PRAWA JAZDY KAT. D?
Osoba, która:

 1. ukończyła 24 lata lub jeśli uzyskała kwalifikację wstępną dla pojazdów kat. D i D+E – 21 lat; jeśli uzyskała kalifikację wstępną przyspieszoną dla pojazdów kat. D i D+E – 23 lata lub 21 lat – z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km,
 2. posiada prawo jazdy kat. B lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B,
 3. uzyskała orzeczenie:
  a. lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  b. psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 4. Przebywa na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdym roku lub przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy,
 5. posiada: numer PKK, dostęp do komputera i internetu oraz adres e-mail.

DO CZEGO UPRAWNIA PRAWO JAZDY KAT. D?
Do kierowania:

 1. autobusem,
 2. pojazdem, o którym mowa wyżej, z przyczepą lekką,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM (czyli motorowerem i czterokołowcem lekkim, tzw. quadem),
 4. dodatkowo na terytorium RP: ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE:

Czas dostępu do konta: 15,30,90 dni.

Czas trwania szkolenia: 24 godz.

Treści podzielone tematy i testy (każdy test należy obowiązkowo zaliczyć, aby móc przejść do następnego tematu).

KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA E-KURS PRAWA JAZDY KAT. T?

Osoba, która:

1. ukończyła 16 lat

2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

3. przebywa na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdm roku lub przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy,

4. posiada: numer PKK, dostęp do komputera i internetu oraz adres e-mail.

DO CZEGO UPRAWNIA PRAWO JAZDY KAT. T?

Do kierowania:

1. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

2. zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),

3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM (czyli motorowerem i czterokołowcem lekkim, tzw. quadem).

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE:

Czas dostępu do konta: 15,30,90 dni

Czas trwania szkolenia: 24 godz.

Treści podzielone tematy i testy (każdy test należy obowiązkowo zaliczyć, aby móc przejść do następnego tematu),

UWAGA: szkolenie e-learningowe nie obejmuje 4 godz. pierwszej pomocy, 1 godz. ćwiczeń i 1 godz. wykłądów. Zajęcia te muszą być przeprowadzone w sali wykłądowej wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.


KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA E-KURS PRAWA JAZDY KAT. B1?
Osoba, która:

 1. ukończyła 16 lat,
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. przebywa na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdym roku lub przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy,
 4. posiada: numer PKK, dostęp do komputera i internetu oraz adres e-mail.

DO CZEGO UPRAWNIA PRAWO JAZDY KAT. B1?

Do kierowania:

 1. czterokołowcem,
 2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM (czyli motorowerem i czterokołowcem lekkim, tzw. quadem).

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE:

Czas dostępu do konta: 15,30,90 dni.

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Treści podzielone tematy i testy (każdy test należy obowiązkowo zaliczyć, aby móc przejść do następnego tematu).

UWAGA: szkolenie e-learningowe nie obejmuje 2 godz. pierwszej pomocy, 1 godz. ćwiczeń i 1 godz. wykładów. Zajęcia te muszą być przeprowadzone w sali wykładowej wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.

KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA E-KURS PRAWA JAZDY KAT. B+E?
Osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat,
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. przebywa na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdym roku lub przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy,
 4. posiada: numer PKK, dostęp do komputera i internetu oraz adres e-mail.

DO CZEGO UPRAWNIA PRAWO JAZDY KAT. B+E?
Do kierowania:

 1. pojazdem określonym w prawie jazdy kat. B łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5t.

Opis kursu

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Uczestnicy

 - instruktorzy nauki jazdy

Szkolenia - Program

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów trwają 3 dni i obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

 Firma ATC jako ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań prowadzi warsztaty dla instruktorów zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym.

Pierwszy dzień zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne. W drugim dniu do zajęć teoretycznych dochodzą zajęcia praktyczne. Z kolei trzeci – ostatni dzień warsztatów w całości poświęcony jest na praktykę na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy występują w charakterze instruktorów i kandydatów na kierowców. Instruktor prowadzący warsztaty pełni rolę obserwatora oceniającego sposób przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców przez uczestników.

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

- Psychologia – 1 godz.

- Metodyka nauczania – 1 godz.

- Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.

- Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.

- Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

 1. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.
 2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

Zajęcia praktyczne:

 1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
 2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
 3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach.

Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.

 WARSZTATY SĄ OBOWIĄZKOWE!

Jeżeli instruktor spóźni się i nie dostarczy zaświadczenia w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.